РОЗ'ЯСНЕННЯ ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНУ ДО ВИПЛАТ КОРИСТУВАЧАМИ РОЯЛТІ

Шановні автори, правовласники і користувачі!

Громадська організація «Українська агенція з авторських та суміжних прав» вважає за необхідне надати вам довідкову інформацію щодо змін у законодавстві та діяльності ГО «УААСП».

Перш за все, нагадуємо про головне. Як і раніше, користувач авторського контенту – як музичних, так і драматичних творів, зобов’язаний виплачувати авторську винагороду організаціям колективного управління, що управляють правами, переданими їм авторами творів. При цьому, в силу виключення із Закону України «Про авторське право і суміжні права» Статті 49, віднині користувач може виплачувати авторську винагороду лише організації, яка безпосередньо управляє відповідними правами (на відміну від попередньої практики, згідно котрої збирати роялті ОКУ могли в тому числі і за не належний їм репертуар).

22 липня 2018 року набрав чинності Закон України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав». Даний Закон передбачає поступову процедуру «перереєстрації» організацій колективного управління і розподіл колективного управління на добровільне, розширене та обов'язкове. Зі сферами прав, що підлягають цим видам колективного управління, ви можете ознайомитись за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2415-19

Згідно Закону, розширене колективне управління - колективне управління майновими правами на об’єкти авторського права і (або) суміжних прав незалежно від їх наявності в каталозі організації колективного управління (крім випадків, коли відповідні права вилучені правовласником з колективного управління в порядку, встановленому цим Законом), у визначених цим Законом сферах, що здійснюється акредитованими Установою організаціями у визначених цим Законом сферах.

При цьому, просимо вас звернути особливу увагу на ту обставину, що процедура акредитації для організацій колективного управління передбачена з помітним відтермінуванням після вступу Закону в дію. У той же час, доки Міністерством економічного розвитку і торгівлі не проведена акредитація ОКУ, основним постулатом для користувача авторського контенту залишається частина 4 статті 5 Закону:

Правовідносини між організаціями колективного управління та правовласниками виникають та здійснюються на підставі договору про управління майновими правами на колективній основі, що укладається в письмовій (електронній) формі із зазначенням конкретних об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, права на які передаються в управління, та конкретних способів використання таких об’єктів, або на підставі закону.


Таким чином колективне управління майновими авторськими правами на публічне виконання драматичних і недраматичних творів здійснюється організацією колективного управління, яка безпосередньо на підставі договірних відносин з правовласниками отримала такі права в управління, навіть до проходження процедур акредитації.

Важливо пам’ятати. Відповідно до ч. 2 Розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону, Свідоцтва про облік організацій колективного управління, про визначення організацій колективного управління уповноваженими, про уповноваження організацій колективного управління, видані до набрання чинності цим Законом, втрачають чинність через дев’ять місяців з дня набрання чинності цим Законом, а у сферах, щодо яких Закон передбачає здійснення розширеного та обов’язкового колективного управління, - з оголошеної Установою відповідно до частини четвертої статті 15 цього Закону дати закінчення прийому заяв на участь в конкурсі на акредитацію у відповідній сфері.

Також, доводимо до вашого відома, що ч. 3 Розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону, якою саме і передбачена процедура реєстрації, оголошення конкурсів на визначення акредитованих організацій колективного управління містить явні описки у посиланнях на статті Закону, якими передбачені сфери колективного управління.

Можливо, саме через зазначені явні описки у Прикінцевих та перехідних положеннях Закону, і в силу відсутності опублікованого на сьогодні Порядку ведення Реєстру організацій колективного управління, реєстрація організацій колективного управління згідно процедур, передбачених Законом, затримується, свідоцтва організацій колективного управління нового зразка – не видаються. Відповідно, відтерміновується і вибір акредитованої організації.

Висновки:

1) на сьогодні відсутні дані щодо набрання чинності Порядку ведення Реєстру організацій колективного управління, а також інформація щодо видачі нових зразків свідоцтв організацій колективного управління та не розпочато процедури проведення акредитацій у сферах розширеного та/або обов’язкового колективного управління;

2) на сьогодні колективне управління майновими авторськими правами щодо права на публічне виконання музичних і драматичних творів здійснюється на основі договору між ОКУ і правовласником;

3) на сьогодні, ГО «УААСП» на повністю законній основі здійснює колективне управління майновими авторськими правами щодо творів, переданих в управління ГО «УААСП» на договірній основі – а це майже весь світовий музичний репертуар, і відчутна частка драматичного репертуару.

Нагадуємо, що для користувача авторського контенту, який ухиляється від виплати авторської винагороди, може настати цивільна, адміністративна і кримінальна відповідальність. ГО «УААСП» намагається захистити всі групи користувачів від вказаної відповідальності, шляхом надання роз’яснень і укладення ліцензійних договорів.