МІЖНАРОДНА РАДА ТВОРЦІВ МУЗИКИ ПРИЙНЯЛА РЕЗОЛЮЦІЮ НА ПІДТРИМКУ ГО «УААСП»

30-31 жовтня у Будапешті відбулося засідання Генеральної асамблеї Міжнародної ради творців музики (CIAM) – організації у складі CISAC, що об’єднує не тільки авторів з усього світу, а і творчі спілки всіх 5-ти континентів планети. В засіданні взяв участь в.о. Генерального директора ГО «УААСП» Валерій Харчишин. Валерій описав поточний стан справ в сфері авторського права в Україні, перспективи галузі, а також відповів на питання колег з інших країн, які постійно виявляють неабиякий інтерес до ситуації з авторськими правами в нашій державі. За підсумками заходу CIAM прийняла резолюцію із зверненням до Президента України, Уряду і Міністерства з розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Резолюція чітко окреслює позицію CIAM щодо проблем колективного управління в Україні, прийдешньої акредитації ОКУ і питання ліцензування публічного виконання музичного репертуару. Пропонуємо вам ознайомитись з повним текстом резолюції.

Резолюція: На підтримку українського товариства ГО УААСП

Генеральна асамблея Міжнародної ради творців музики (CIAM), на своєму засіданні в Будапешті 30-31 жовтня 2019 року:

Була проінформована членом CISAC, ГО УААСП, про тривале порушення авторських прав в Україні та законодавчі зміни, які покликані покласти край кризі у сфері колективного управління;

Зазначає, що головною метою нового закону про колективне управління правами є подолання хаосу в сфері колективного управління за допомогою ретельно зважених законодавчих критеріїв щодо діяльності ОКУ та запровадження системи об’єктивної та прозорої акредитації однієї ОКУ за одним видом прав, включаючи публічне виконання та сповіщення музичних творів;

Наголошує, що ГО УААСП управляє глобальним музичним репертуаром з усього світу на основі 97 договорів про взаємне представництво інтересів, підписаних з більшістю іноземних партнерських ОКУ, і є найбільш репрезентативною ОКУ в Україні у вищевказаних сферах;

Констатує, що ГО УААСП є єдиною організацією в Україні, яка має право ліцензувати публічне виконання та сповіщення музичних творів зі світового музичного репертуару;

Звертає увагу, що згідно з переважаючою міжнародною практикою, музичні видавці, які уклали договори з авторами музики, не управляють правом на публічне виконання творів таких авторів. Вони лише користуються договірним правом отримувати частку від доходів, зібраних ОКУ, яку обрав автор. Відповідно, існує юридичне зобов’язання ліцензувати публічне виконання та публічне сповіщення музичних творів через належним чином уповноважену ОКУ, як то ГО УААСП в Україні;

Очікує, що процедура акредитації буде приведена у відповідність до міжнародних практик шляхом покладення акредитаційних функцій на державний орган, який буде неухильно дотримуватися чітких критеріїв репрезентативності згідно закону про колективне управління при визначенні акредитованого товариства, яке стане єдиним, що матиме право на збір у своїй сфері діяльності;

Зазначає, що недосконале впровадження законодавчих норм та тривале порушення прав інтелектуальної власності негативно впливають на імідж України на міжнародному рівні, інвестиційний клімат та загальний розвиток країни;

Закликає Президента, Уряд, Міністерство з розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України забезпечити об’єктивний та прозорий процес акредитації відповідним державним органом за чітко визначеними законом критеріями репрезентативності, беручи до уваги те, що у сфері публічного виконання та сповіщення музичних творів світовий репертуар знаходиться в управлінні ГО УААСП, а також вжити всіх можливих заходів у відповідності до своїх повноважень для забезпечення необхідної підтримки члену CISAC в Україні, ГО УААСП;

Повністю підтримує дії та зусилля ГО УААСП з використання всіх можливих засобів правового захисту з метою забезпечення ефективного захисту інтересів як українських, так і іноземних творців та правовласників.