Нова атака на ГО «УААСП»

Нова атака на ГО «УААСП»

28 січня 2021 року Міжнародний Альянс Інтелектуальної Власності (МАІВ), членами якої є 5 асоціацій, серед яких, зокрема, й асоціації видавців та звукозаписуючих студій, опублікував свої коментарі.

Вони подані Торговому Представнику США в рамках підготовки Спеціальної доповіді 301.

У коментарях, зокрема, зазначено наступне:

"One disappointment in 2020 was the decision to allow non-accredited CMOs— including UACRR (for musical compositions)—to continue operations. UACRR, for example, has paid no monies to American rights holders".

"Одним розчаруванням в 2020 році було рішення дозволити неакредитованим ОКУ - включаючи УААСП (для музичних композицій) - продовжувати діяльність. Наприклад, УААСП не виплачував грошей американським правовласникам".

Така дезінформація могла потрапити у звіт MAIB виключно з ініціативи деяких українських паблішерів.

Переконані, що вона напряму ініційована ними з метою ввести в оману не лише українських авторів, а й світову спільноту та не дати найбільшій авторській спільноті країни отримати акредитацію.

Ми звертаємося до MAIB та заявляємо, що українські видавці свідомо ввели вас в оману та надали вам неправдиву інформацію, звинувативши ГО «УААСП» у невиплаті роялті іноземним авторам.

Зрештою, відсутність будь-яких досудових претензій та судових позовів від українських паблішерів вказує на те, що всі звинувачення у невиплатах є брехнею.

Яка має на меті маніпулювати думкою MAIB та очільника МЕРТ, щоб будь-якою ціною здобути контроль над авторськими грошима і легітимізувати незаконно проведену акредитацію.

Закликаємо опонентів утриматися від подальших маніпуляцій, адже такі дії дискредитують не ГО «УААСП», а, в першу чергу, їх замовників та виконавців.

Станом на сьогодні ГО «УААСП» вже перерахувала майже 3 мільйони гривень американським авторам в рамках співробітництва з аналогічними американськими ОКУ на підставі договорів про взаємне представництво інтересів. Ще частина виплат знаходиться в процесі підготовки, а саме вирішується питання щодо уникнення подвійного оподаткування.

Нагадаємо, що ГО «УААСП» є єдиною ОКУ в Україні, яка має такі договори з такими американськими ОКУ як ASCAP, BMI, SESAC, HFA.

Також, відповідно до міжнародних стандартів, ГО УААСП виплачує видавничу частку суб-видавцям оригінальних видавців.

Це українські компанії, які уповноважені від імені, зокрема, таких видавництв як Universal Music Publishing Group, Sony/Atv, Warner Chappell отримувати частку роялті, зібраного уповноваженою ОКУ за використання відповідних музичних творів.

Загалом  ГО «УААСП» було виплачено 1,8 мільйонів грн відповідним українським компаніям. Саме ці компанії зобов’язані перерахувати таку отриману від ГО «УААСП» винагороду кінцевим бенефіціарам.

Варто підкреслити, що протягом 9 місяців діяльність ГО «УААСП» була обмежена у певних сферах колективного управління приміткою в реєстрі ОКУ, яка не передбачена чинним законодавством.

Зазначена обставина негативно відобразилась на діяльності ГО «УААСП». Саме тому, міжнародна авторська спільнота підтримала розблокування діяльності найбільшої ОКУ України, яка управляє правами більш як 4 мільйонів авторів усього світу, зокрема у листі до Президента України.

Задля захисту ділової репутації, з метою інформування громадськості та припинення маніпуляцій, публікуємо інформацію про виплати ГО «УААСП» роялті американським правовласникам за другу половину 2018-2020 роки.

2018 рік, стр 24 Звіту http://uacrr.org.ua/assets/storage/149/zvit-pro-diyalnist-organizacii-kolektivnogo-upravlinnya-go-uaasp-2018-i-auditorskij-zvit-go-uaasp-2018(2).pdf :

 

2019 рік, стр 42 Звіту http://uacrr.org.ua/assets/storage/149/zvit-pro-diyalnist-organizacii-kolektivnogo-upravlinnya-go-uaasp-za-2019-rik.pdf :

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ по виплатам ГО «УААСП» американським ОКУ та суб-видавцям за 2018-2020 роки, ТИС. ГРН.

ОКУ

2018

2019

2020

ВСЬОГО,
 тис. грн.

BMI (США)

1 127 

1 297 

503 

2 927 

ВИДАВНИЦТВА 

КОМП МЮЗІК ПАБЛІШИНГ

915 

126 

110 

1 151 

БЕСТ МЬЮЗІК

378 

378 

СВІТОВА МУЗИКА

149 

113 

262 

ВСЬОГО ВИДАВНИЦТВА,  тис. грн.

1 064 

126 

601 

1 791 

 

Також у Звіті МАІВ зазначено:

"In December 2020, the accreditation commission met to continue CMO accreditations. Accreditations of OKUASAP (public performances) and A&P (broadcasting) were forwarded to but not finalized by the MEDTA. As of January 1, 2020 CMOs can collect for broadcasting and public performances of musical works, so these CMOs need to be finalized without delay to avoid lost revenues".

"У грудні 2020 року комісія з акредитації зібралась, щоб продовжити акредитацію ОКУ. Акредитації ГС «ОКУАСП» (публічне виконання) та ГС «Автори та Видавці» (публічне сповіщення) були передані, але недопрацьовані Міністерством  розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. З 1 січня 2020 року ОКУ можуть збирати за публічне сповіщення та публічне виконання музичних творів, тому ці ОКУ потрібно допрацювати негайно, щоб уникнути втрачених доходів ".

Позиція МАІВ щодо акредитації у сферах публічного виконання та публічного сповіщення викликає подив, адже Міжнародна конфедерація товариств авторів та композиторів (CISAC) в кінці минулого року звернулась до Міністра економіки Ігоря Петрашко, висловлюючи занепокоєння результатами проведення конкурсів 17.12.2020 року  у вищезазначених сферах, детальніше за посиланням http://uacrr.org.ua/news/zanepokoennya-cisac-shhodo-rezultativ-procesu-akreditacii-organizacii-kolektivnogo-upravlinnya.html.Таке звернення відображає позицію світової авторської спільноти, в тому числі таких американських членів CISAC як ASCAP, BMI, SESAC, які разом управляють правами близько 2 мільйонів американських правовласників.

Сподіваємось, що дане непорозуміння, яке, вочевидь, було спричинено системним наданням інформації, яка не відповідає дійсності, певними недобросовісними конкурентами, зацікавленими у проведені непрозорої та незаконної акредитації, буде вирішено позитивно в найкоротші строки.