Спростування недостовірної інформації!
Американські організації колективного управління, що налічують понад 2 000 000 авторів, спростували недостовірну інформацію, опубліковану у звіті Міжнародного альянсу інтелектуальної власності в рамках підготовки «Спеціального звіту 301», зокрема, «ASCAP»підготувала короткий коментар щодо неправдивих свідчень про діяльність ГО «УААСП».
 
«ASCAP» is aware of the statement made by the «IIPA» in its comments submitted as part of the 2021 Special 301 process that UACRR "has paid no monies to American rights holders". This statement is incorrect. «ASCAP» has entered into a reciprocal agreement with «UACRR» that grants to «UACRR»the non-exclusive right to license the public performances in the Ukraine of «ASCAP's» repertory. «ASCAP» has not entered a similar agreement with any other entity in the Ukraine. Contrary to «IIPA's» statement, «ASCAP» can confirm «UACRR» has complied with provisions of «ASCAP's»reciprocal agreement with «UACRR»
 
Нижче наводимо переклад коментаря:
«ASCAP» відомо про заяву «IIPA» ( Міжнародного альянсу інтелектуальної власності) в коментарях представлених в рамках процесу підготовки "Спеціального звіту 301" 2021 року, згідно з яким ГО «УААСП» "не виплачував кошти американським правовласникам". Це твердження є неправильним. «ASCAP» уклав угоду про взаємне представництво з ГО «УААСП», яка надає ГО «УААСП»невиключне право ліцензувати публічне виконання репертуару «ASCAP» в Україні. «ASCAP» не укладав подібну угоду з жодним іншим товариством в Україні. Всупереч заяві «IIPA», «ASCAP» може підтвердити, що ГО «УААСП» дотримується положень угоди про взаємне представництво між «ASCAP» та ГО «УААСП»
 
Також, американські партнери ГО «УААСП» провели консультації з представниками Міжнародного альянсу інтелектуальної власності щодо ситуації, яка склалась.