Звіт ГО УААСП за 2020 рік

Не дивлячись на перешкоди з боку конкурентів, нестабільну ситуацію, пов’язану із хворобою COVID-19, блокування діяльності та інші негативні фактори, ГО УААСП у законний спосіб у 2020 році зібрала роялті за використання творів правовласників, які передали свої майнові та авторські права на колективній основі, у розмірі 24 974 тис. грн. 

Протягом 2020 року ГО УААСП у значній мірі вдалося оптимізувати витрати, порівнюючи з попередніми періодами роботи. Так, скорочено штат персоналу на 10 осіб, змінено офісне приміщення та здійснені інші заходи економії. Загалом зменшено витрати ГО УААСП на 31% проти минулого звітного періоду (за 2019 рік витрати ГО УААСП склали 13 212 тис. грн, за 2020 рік – 9145 тис. грн). Детально основні статті витрат наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1. Динаміка скорочення витрат за основними статтями ГО УААСП у 2020 році проти 2019 року 

Станом на 31.12.2020 року чисельність фізичних осіб, які довірили ГО УААСП управління своїми майновими правами, склала 595 авторів та спадкоємців. Також ГО УААСП має 15 договорів на управління майновими правами правовласників (видавництва – юридичні особи). Загальна чисельність українських правовласників, правами яких опікується ГО УААСП, сягає понад 3000 авторів.

На кінець 2020 року загальна кількість членів, що мають право брати участь у Загальних зборах, які є вищим колегіальним органом управління ГО УААСП та до компетенції яких належить вирішення будь-яких питань діяльності організації, налічує 575 осіб.

ГО УААСП має понад 100 договорів про представництво прав з іноземними авторськими товариствами і загалом представляє інтереси понад 4 млн правовласників по всьому світу.

Протягом періоду з 01 червня 2018 року по 31 грудня 2020 року 595 правовласників, які передали свої майнові права в управління ГО УААСП, отримали змогу користуватись IPI-номерами (у міжнародній базі авторів/правовласників), що надало можливість нашим авторам отримувати роялті за використання творів за межами України. Нагадаємо, що тільки ГО УААСП, як член Міжнародної конфедерації товариств авторів та композиторів CISAC, має змогу надавати унікальний номер правовласникам у міжнародній базі даних, завдяки якому будь-яке ОКУ світу може відслідкувати належність автора /правовласника до світової ОКУ.

Сума роялті, яку ГО УААСП виплатила протягом 2020 року, складає 6503 тис. грн, з яких:

  • авторам наукових статей – 751,6 тис. грн;
  • авторам музичних творів – 1054,7 тис. грн;
  • українським видавництвам – 1207 тис. грн; 
  • іноземним правовласникам – 181,3 тис. грн; 
  • іноземним ОКУ – 3308, 4 тис. грн.

Сума роялті, що була зібрана у 2020 році та не була розподілена, складає 18 472 тис. грн. Такий показник нерозподіленого роялті пов'язаний з тим, що триває процес отримання звітів щодо використаних творів, завдяки яким буде проведено розподіл на правовласників. ГО УААСП протягом 2021 року зобов'язується провести роботу з обробки всіх звітів, розподілити зібрану авторську винагороду та перерахувати на рахунки правовласників.

Триває процес виплати роялті іноземним ОКУ та іншим іноземним правовласникам, що були зібрані ГО УААСП за попередні періоди. Ми робимо все можливе задля того, щоб суми зобов'язань перед іноземними правовласниками зменшувались на рахунку ГО УААСП та якнайшвидше опинялись на рахунках наших партнерів.

ГО УААСП відкрита до співпраці з усіма правовласниками та робить усе можливе у сучасних реаліях для ефективного управління майновими правами як українських, так і світових авторів, спадкоємців та інших правовласників.