ТЕАТРИ

 

Театральне мистецтво – одна з головних підвалин культурного життя і розвитку кожної країни. Саме тому в цій величній царині важливо створювати всі умови творчого комфорту як авторів-драматургів, так і власне театрів, на сценах котрих ставляться вистави національного і міжнародного репертуару. Виплата театрами роялті за використання творчого доробку того чи іншого драматурга, режисера, декоратора, костюмера – необхідна і суворо прописана законом норма функціонування театрального життя.

ГО «УААСП», управляючи правами на великий масив українського і світового драматичного доробку, надає вітчизняним театрам можливість легально, на основі ліцензії, ставити на своїх сценах сотні вистав.

Згідно Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав»:

«Правовідносини між організаціями колективного управління та правовласниками виникають та здійснюються на підставі договору про управління майновими правами на колективній основі, що укладається в письмовій (електронній) формі із зазначенням конкретних об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, права на які передаються в управління, та конкретних способів використання таких об’єктів, або на підставі закону».

Таким чином колективне управління майновими авторськими правами на публічне виконання драматичних і недраматичних творів здійснюється організацією колективного управління, яка безпосередньо на підставі договірних відносин з правовласникам отримала такі права в управління.

До драматичних творів належать:

  • п’єси, вистави
  • опери, балети
  • оперети  
  • мюзикли
  • сценарні твори

Задача організації колективного управління при роботі з драматичними творами – забезпечити отримання користувачем дозволу до дати прем’єри та виплату авторської винагороди (роялті) для авторів, режисерів, декораторів та інших безпосередніх творців постановки.