МІСІЯ
Забезпечити українським авторам отримання справедливої авторської винагороди
Захищати інтереси авторів в Україні і в усьому світі
Підвищувати поінформованість суспільства в галузі авторського права
Прививати культуру поваги до авторського права користувачам авторського контенту