ПОВТОРНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЧЛЕНІВ ГО «УААСП» ПРИЗНАЧЕНО НА 16 лютого 2023 РОКУ

Шановні члени Громадської організації «Українська агенція з авторських та суміжних прав»!

Громадська організація «Українська агенція з авторських та суміжних прав» повідомляє, що Загальні збори членів ГО«УААСП», заплановані на 26 січня 2023 року, не відбулися з причини відсутності кворуму (присутність менше 50 відсотків загальної кількості членів організації, що мають право голосу).

Повторні Загальні збори членів ГО«УААСП» призначено на 16 лютого 2023 року у приміщенні офісу ГО «УААСП» за адресою: місто Київ, вулиця Вавілових, 15-А. Початок засідання – о 13:00.

Порядок денний засідання Загальних зборів членів ГО «УААСП»:

  1. Прийняття рішення про обрання Головуючого Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів, а також прийняття рішення про надання доручення на складення та підписання Протоколу Загальних зборів членів ГО «УААСП», інших документів, відповідно до прийнятих на Загальних зборах рішень;
  2. Прийняття рішення про внесення змін до головної мети ГО «УААСП», передбаченої п. 2.1. Статуту;
  3. Прийняття рішення про затвердження Статуту Громадської організації «Українська агенція з авторських та суміжних прав» в новій редакції та надання повноважень на підписання нової редакції Статуту;
  4. Прийняття рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти ГО «УААСП» для здійснення реєстраційних дій нової редакції Статуту Громадської організації «Українська агенція з авторських та суміжних прав» та внесення змін до головної мети ГО «УААСП», передбаченої п. 2.1. Статуту;
  5. Прийняття рішення щодо затвердження Щорічного звіту про діяльність організації колективного управління Громадської організації «Українська агенція з авторських та суміжних прав» за 2022 рік;
  6. Розгляд питання щодо затвердження кандидатури для проведення аудиторської перевірки ГО «УААСП»;
  7. Заслуховування та затвердження звіту Генерального директора ГО «УААСП»;
  8. Заслуховування та вирішення питання щодо затвердження звітів членів Наглядової ради ГО «УААСП»;
  9. Заслуховування та вирішення питання щодо затвердження звітів членів Авторської ради ГО «УААСП»;
  10. Прийняття рішення щодо складення та затвердження кошторису витрат ГО «УААСП» на 2023 рік, а також прийняття рішення щодо надання повноважень на підписання кошторису витрат ГО «УААСП» на 2023 рік.