ЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЧЛЕНІВ ГО «УААСП» ПРИЗНАЧЕНО НА 23 лютого 2024 РОКУ

Шановні члени Громадської організації «Українська агенція з авторських та суміжних прав»,

Доводимо до вашого відома, що 23 лютого о 13:00 відбудуться чергові Загальні збори членів ГО «УААСП» в офісі організації за адресою: м. Київ, вул. Вавілових, буд. 15-А.

Порядок денний засідання Загальних зборів членів ГО «УААСП»:

  1. Прийняття рішення про обрання Головуючого Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів, а також прийняття рішення про надання доручення на складення та підписання цього Протоколу Загальних зборів членів Громадської організації «Українська агенція з авторських та суміжних прав» (надалі також ОРГАНІЗАЦІЯ), інших документів, відповідно до прийнятих на цих Загальних зборах рішень.
  2. Прийняття рішення щодо затвердження Щорічного звіту про діяльність організації колективного управління Громадської організації «Українська агенція з авторських та суміжних прав» за 2023 рік.
  3. Розгляд питання щодо затвердження кандидатури для проведення аудиторської перевірки ОРГАНІЗАЦІЇ.
  4. Заслуховування та затвердження звіту Генерального директора ОРГАНІЗАЦІЇ відповідно до ч. 3 ст. 8 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» та умов п. 6.3.2.25. Статуту ОРГАНІЗАЦІЇ.
  5. Заслуховування та вирішення питання щодо затвердження звітів членів Наглядової ради ОРГАНІЗАЦІЇ відповідно до ч. 3 ст. 8 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» та умов п. 7.9. Статуту ОРГАНІЗАЦІЇ.
  6. Заслуховування та вирішення питання щодо затвердження звітів членів Авторської ради ОРГАНІЗАЦІЇ відповідно до умов п. 6.2.3.17. Статуту ОРГАНІЗАЦІЇ.
  7. Прийняття рішення щодо складення та затвердження кошторису витрат ОРГАНІЗАЦІЇ на 2024 рік, а також прийняття рішення щодо надання повноважень на підписання кошторису витрат ОРГАНІЗАЦІЇ на 2024 рік.
  8. Інші питання.