РОЗ’ЯСНЕННЯ: ЧИ Є В УКРАЇНІ «УПОВНОВАЖЕНІ» ОРГАНІЗАЦІЇ?

Шановні користувачі!
Буквально минулого тижня в середовище користувачів музики була запущена інформація про існування в Україні «уповноваженої» організації колективного управління, що нібито має право збирати роялті з усіх користувачів авторського контенту до моменту акредитації однієї організації в сфері публічного виконання творів.

Подібні маніпуляції в складних умовах становлення ринку роялті можна вважати досить очікуваними. Проте мусимо відзначити, що такі твердження є наскільки необґрунтованими, настільки ж і шкідливими для користувачів, оскільки спонукають їх до порушення закону. Справа в тому, що на сьогодні в Україні цілком відсутній інститут «уповноважених» організацій колективного управління в сфері публічного виконання. Практика уповноважених організацій, що існувала до прийняття Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського і (або) суміжних прав», жодним чином не стосувалась публічного виконання, і на сьогодні її не існує просто в силу того, що вона не передбачена законом.

Натомість Стаття 20 згаданого Закону «Про ефективне управління…» регулює необхідність виплати роялті користувачами наступним чином:
Збирання винагороди (відрахувань) здійснюється організаціями колективного управління на підставі та в межах повноважень, отриманих від правовласників і (або) організацій колективного управління, і (або) аналогічних іноземних організацій на підставі договорів, укладених у письмовій (електронній) формі, або встановлених цим Законом.

Стаття 5 того ж закону встановлює:
Правовідносини між організаціями колективного управління та правовласниками виникають та здійснюються на підставі договору про управління майновими правами на колективній основі, що укладається в письмовій (електронній) формі із зазначенням конкретних об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, права на які передаються в управління, та конкретних способів використання таких об’єктів, або на підставі закону.

Таким чином колективне управління майновими авторськими правами на публічне виконання драматичних і недраматичних творів здійснюється організацією колективного управління, яка безпосередньо на підставі договірних відносин з правовласниками отримала такі права в управління, навіть до проходження процедур акредитації, яка повинна початись восени 2019 року.

Нагадаємо, що для ГО «УААСП», яка на території України управляє практично всім світовим і більшістю українського музичного репертуару, що підлягає охороні, на сьогодні згідно норм Закону «Про ефективне управління» діє свідоцтво організації колективного управління №24/2015 від 03.09.2015. Таким чином, користувач музики повинен звертатись саме до ГО «УААСП» для отримання ліцензії на використання творів каталогу ГО «УААСП». Що передбачено Статтею 20 Закону:
Користувачі зобов’язані до початку використання у своїй діяльності об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, крім випадків, передбачених цим Законом та Законом України "Про авторське право і суміжні права", укласти з організацією колективного управління, яка здійснює управління майновими правами у відповідній сфері, договір про використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав.

Нагадаємо, що на основі 97 договорів про взаємне представництво, укладених з іноземними організаціями колективного управління, ГО «УААСП» здійснює управління правами абсолютної більшості авторів світу, зокрема всіх країн Європи, США, Австралії, Канади та ін. Важливо розуміти, що будь-яка інша організація не зможе розподілити та перерахувати зібрані кошти відповідним правовласникам через відсутність договірних відносин з останніми. Кошти, які ви сплатите в будь-яку іншу організацію, не перевіривши наявність відповідних авторських прав, не дійдуть до автора.

Також важливо розуміти, що в репертуарі ГО «УААСП» знаходяться твори, що входять до каталогів Warner Music Group, Sony Music, Universal Music Group та інших музичних видавців. За міжнародними стандартами лише ОКУ управляє правом автора на публічне виконання. Музичні видавці, що укладають договори з творцями музики, не контролюють права на виконання; вони лише використовують договірне право на частку винагороди, зібраної ОКУ, якій автор довірив свої права.

За посиланням – перелік іноземних організацій, що передали ГО «УААСП» управління своїми каталогами на території України, а також частковий каталог творів українських авторів, що знаходиться в управлінні ГО «УААСП». http://uacrr.org.ua/koristuvachu/nash-katalog.html 

Також пропонуємо ще раз ознайомитись з резолюцією Міжнародної конфедерації товариств авторів і композиторів CISAC щодо колективного управління правами авторів в Україні. http://uacrr.org.ua/news/165.html 

Членство ГО «УААСП» в CISAC затверджено наступним свідоцтвом http://uacrr.org.ua/assets/storage/16/cou19-0714_ngo-uacrr_provisional_membership_certificate_2019-06-13_en-scanned.pdf