TO USERS
TO USERS
ГО «УААСП», ДІЮЧИ В ІНТЕРЕСАХ АВТОРА, ПРОВОДИТЬ ПЕРЕГОВОРИ З КОРИСТУВАЧАМИ, УКЛАДАЄ ЛІЦЕНЗІЙНІ ДОГОВОРИ НА ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ, РОЗПОДІЛЯЄ І ВИПЛАЧУЄ ОТРИМАНУ ВІД КОРИСТУВАЧА АВТОРСЬКУ ВИНАГОРОДУ МІЖ АВТОРАМИ І ПРАВОВЛАСНИКАМИ.
WHAT WE DO?
Найнадійнішим засобом забезпечення авторів належною винагородою (роялті) є саме укладення ліцензійної угоди з правовласником. Саме цим і опікується «Українська агенція з авторських і суміжних прав», і ця система є чинником подальшого розвитку вітчизняної культури і мистецтва, а також і запорукою привабливості України для іноземних виконавців.
OUR CATALOGUE
ГО «УААСП» управляє на території України майже всім світовим музичним репертуаром. На основі укладених договорів про взаємне представництво інтересів з іноземними ОКУ в управлінні ГО «УААСП» знаходяться твори, які в тому числі входять в каталоги таких компаній як: Warner Music Group, Sony Music, Universal Music Group, BMG Rights Management, EMI Music Publishing, Fox Music Imagem, MGM Music та інших. Загалом репертуар ГО «УААСП» складає більш як 100 млн творів – в тому числі, і 81 млн.
APPLICATION FORMS FOR USERS
OUR PARTNERS
ГО «УААСП» має понад 100 партнерських договорів з іноземними організаціями колективного управління, що довірили нашій агенції захист прав закордонних авторів на території України. Таким чином, ГО «УААСП» управляє на території України правами більш як 4 000 000 авторів з усього світу.
REMOVED AND UNIDENTIFIED WORKS
RATES
До моменту затвердження тарифів згідно процедур, передбачених Законом України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» № 2415-VIII від 15 травня 2018 року, розрахунок розміру авторської винагороди за використання об`єктів авторського права проводиться з урахуванням вимог, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав» від 18 січня 2003 р. N 72.